Allmänna Villkor

Var vänlig och läs noga igenom dessa villkor innan du använder dig av EcoViking.com

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.ecoviking.com/se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och EcoViking AB, organisationsnummer 556989-8769 (”EcoViking”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om EcoViking framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten. EcoViking.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på EcoViking.com.