Generell Information

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. EcoViking accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. EcoViking förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).     För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt EcoVikings Integritetspolicy.

Pris och Betalning

Alla beställningar som görs på EcoViking.com anses bindande. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. EcoViking.com förbehåller sig rätten att neka beställning vid misstanke om bedrägeri. Alla priser på EcoViking.com är angivna i svensk valuta (SEK) och inklusive moms (25%). Priserna bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer på beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Fraktfritt över 499kr inom Sverige. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstid

Alla av oss saluförda varor är på Sajten markerade med leveransindikeringen ”köp”. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt gällande prislista. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis 1-14 dagar från avsändandet.

Leveranstid

Vi strävar alltid efter att leverera din order så snart som möjligt. Ordinarie beställningar av varor i lager skickas inom 24 timmar från orderbekräftelse. Leveranstiden i Sverige är normalt 1-3 arbetsdagar, i EU inklusive Norge, Liechtenstein, Schweiz och Island inom 3-7 arbetsdagar och resten av världen normalt inom 15-25 arbetsdagar. Leveranstider är endast uppskattningar, särskilt under högsäsong (t ex nyår) kan leveranser ta längre tid än normalt.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ej uthämtat paket

Många försändelser levereras till ett postombud där du sedan kan hämta det med hjälp av avi/SMS-avisering och legitimation. Ett ombud tillhandahåller paketet i 14 dagar, innan det skickas i retur till oss.

För ej utlösta paket som kommer i retur till EcoViking förbehåller vi oss rätten att debitera köparen kostnader för returfrakt, exp. avgift och hanteringsavgift på 199 kr.

Tänk därför på att alltid hämta ut dina beställningar inom 14 dagar från det att ditt paket ankommit till postombudet.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss vi e-post så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att laga eller ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Information Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Eventuella tvister skall alltid i första hand försöka lösas i samförstånd med EcoVikings kundtjänst. Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att EcoViking.com befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal